Jeg er en selvstendig næringsdrivende webkonsulent som bistår virksomheter med planlegging, gjennomføring og tilrettelegging av markedsføring på internett.

Internett fremstår som dagens nyeste og stadig mer poplære markedskanal. De fleste virksomheter vil ha nytte av Internett både som markedsførings- og kommunikasjonskanal. Mulighetene er mange og effekten vil kunne variere enormt etter hvilken løsning man velger. I et nytt og stadig økende marked kan det være vanskelig å vite hva man skal satse på for å tilfredstille egne idèer. Hva er billigst? Hva trenger vi? Hva gir best effekt? Hva bør være med? Hvordan skal folk finne frem til oss? Hvordan sammenligne de ulike tilbudene? Hva er den sikreste løsningen?

Dette er spørsmål jeg på en enkel og rimelig måte kan hjelpe dere å finne svar på. Skal man markedsføre seg på Internett bør det gjøres med stil i henhold til resten av virksomheten. Det viktige med markedsføring er å tiltrekke seg oppmerksomhet slik at mottaker både forstår og fatter interesse for deres markedsføringsbudskap.

 

Forvirret over hvilken løsning du bør velge...?    Send inn kontaktskjema og jeg vil hjelpe dere.